• English
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-Шугам хоолой

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-н хаягдлын аж ахуйн булинга дамжуулах 1200мм диаметртэй  2746м урт  газар доорхи  төмөр хоолой, төмөр бетон хийцтэй шугам хоолойн угсралтын  ажил.