• English
Засвар, шинэчлэлтийн ажил.

Барилгын дотор, гадна бүх төрлийн засвар шинэчлэлийн ажил.