• English
Хүнд үйлдвэрлэл, Уул уурхайн салбарын оны онцлох аж ахуйн нэгж

 

Орхон аймаг дахь Худалаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын 2015 оны онцлох аж ахуйн нэгж шалгаруулах  ёслолын арга хэмжээнд Хүнд үйлдвэрлэл, Уул уурхайн салбарын оны онцлох аж ахуйн нэгж “ОТК” ХХК /Дайрганы үйлдвэр / шалгарлаа.                                                            http://otk.mn/?page_id=73