• English
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд “ОТК” ХХК нь Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт Баян-Өндөр хайрханы өвөрт 25ш мод суулгав.