• English
Олон улсын стандартад нийцсэн чанар “ОТК” ХХК .

“ОТК” ХХК-н бетон зуурмаг нь олон улсын стандартад нийцсэнийг АНУ-ын “ҮНДЭСНИЙ БЕТОН ЗУУРМАГИЙН НИЙГЭМЛЭГ”-с албан ёсоор баталгаажуулж, /NRMCA/ сертификат олгов.  /БМ100- БМ500/