• English

Лаборатори

Өөрийн лабораторид түүхий эд материалын шинжилгээ, бүтээгдэхүүний чанарын шалгалт, шинэ технологийг турших зэрэг олон ажлуудыг хийдэг.